1/04: Studienamiddag “Ex”-

Zaterdag 1 april vindt in het Liberaal Archief (Kramersplein 23, Gent) een studienamiddag plaats over de vraag wat het betekent om “ex-” te zijn, meer bepaald ex-lid van een – in meer of mindere mate – dogmatische of starre ideologische, politieke of religieuze groepering (bv. een sekte, een radicale politieke beweging, maar evenzeer een stroming binnen een wereldgodsdienst die de vrijheid van denken belemmert).

 

Met deze studienamiddag willen we meer inzicht krijgen in de manieren waarop mensen die tot dergelijke groepen behoren, of de ideologie ervan aanhangen, vrijer kunnen denken en zich kunnen losmaken van de groepsdruk en de intellectuele belemmeringen. Hoe ontstaat de twijfel? Wat zijn de moeilijkheden die men ondervindt wanneer men er uit wil stappen? Wat kan de samenleving en hulpverlening doen?

 
Op het programma staan lezingen en getuigenissen van onder meer de volgende sprekers:
  • Etienne Vermeersch (ex-katholiek)
  • Anja Hermans (ex-Animal Liberation Front)
  • Lieven Pauwels (criminoloog UGent)
  • Johan Detraux (psycholoog, ex-sektelid)
  • Olivier Faelens (voorzitter Studie- en adviesgroep sekten vzw)
  • Johan Braeckman (filosoof UGent)
  • Rudi Vranckx (onder voorbehoud)
  • mogelijke anonieme getuigenissen
 
Praktisch
Liberaal Archief
Kramersplein 23
9000 Gent
13:30u: deuren en kassa open, ontvangst met koffie
14:00u: begin
17:30u: voorzien einde, aansluiting receptie
Inkom: € 5, betalen ter plekke.
 
Met vriendelijke groeten & hopelijk tot op 1 april,

de organisatoren van de studienamiddag Ex-
(i.s.m. het Fonds Lucien De Coninck en het Liberaal Archief)

18/03: Science Meets Society – Communicating complex issues

Graag nodigen we u uit op de studiedag ‘Science Meets Society – Communicating complex issues’, gesponsord door het Fonds Lucien De Coninck. De studiedag gaat door op zaterdag 18 maart (10u-17u) in het Liberaal Archief, Kramersplein 23, Gent. De voertaal is Engels.

Voor meer info kan u terecht op de website: http://sciencemeetssociety.vib.be/.

Afbeeldingsresultaat voor science meets societyU vindt de presentaties van de studiedag hieronder:

Science meets Literature – Kris Rutten & Ronald Soetaert

Science Communication: the Ghent university museum as a case study – Marjan Doom

Science and technology play an increasingly important role in modern society. On the other hand, anti-scientific sentiments are rising worldwide. In some cases like evolutionary theory, nuclear energy and new crop breeding technologies, scientists even meet with fierce opposition. But where do the lack of public understanding and the vilification of science find their roots? Cognitive, social and ideological biases shape and constrain how people engage with complex scientific and technological issues. Scientists in their turn tend to ignore “irrational” public concerns and sensitivities in their research and communication. As such, the gap between science and society widens.

This seminar aims at finding ways to bridge the gap. We will explore the factors that influence the public support of science, discuss how to bring across complex scientific topics to laypersons, and how scientists and science communicators can take societal concerns into account. This meeting will bring together scientists, students, journalists as well as policy makers.

‘Science meets society’ is organized by VIB and Ghent University, and sponsored by Fonds Lucien De Coninck and Liberaal Archief vzw.

Registration fee (includes lunch and coffee breaks): 10 euro per person.

Click here for online registration!

Registration is possible until March 13, 2017.

In case you would have any questions, please contact elisabeth.stes@vib.be

30/01 lezing Maarten Soetaert: ‘Elektrische pulsen in zeewater: een jong huwelijk vol spanning’

Dr. Maarten Soetaert – laureaat van de Prijs Lucien De Coninck 2016 – geeft op 30 januari (20 u) een lezing over elektrisch vissen in het Geuzenhuis.

Van jongs af aan wordt ons geleerd dat we elektriciteit en water ten allen tijde zo ver mogelijk uit elkaar moeten houden. Maar is dit wel zo? Sinds kort lijkt het gebruik van elektrische pulsen op zee namelijk een veelbelovende optie voor een duurzamere visserij in de Noordzee.

Deze lezing geeft een beeld over onze visserij en over hoe elektrische pulsen concreet worden gebruikt. Vervolgens zal dr. Soetaert zijn onderzoek naar de effecten ervan op vissen en garnalen toelichten om tenslotte te kijken welke andere innovaties deze technologie nog mogelijk maakt.

ldc

Dr. Maarten Soetaert beëindigde in 2011 de studie Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent met een bekroonde masterthesisonderzoek naar de biologische en fysische verwijdering van moeilijk afbreekbare micro-polluenten uit afvalwater. In 2015 doctoreerde hij aan de Universiteit Gent – na 4 jaar innige samenwerking met het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) en een verblijf aan het NOFIMA-instituut in Tromsø, Noorwegen – met zijn proefschrift:

Elektrisch vissen: het verkennen van de veilige grenzen van elektrische pulsen voor mariene dieren en zijn potentieel voor verdere innovatie

Datum: maandag 30 januari 2016, 20 u

Plaats: Het Geuzenhuis, de Zuilenzaal, Kantienberg 9, 9000 Gent

Vooraf inschrijven via een mailtje naar: fondsluciendeconinck@gmail.com

Gratis toegang

Studienamiddag 3/12: Voedselverspilling versus Voedselveiligheid: het ethisch dilemma

Het Fonds Lucien De Coninck organiseert een studienamiddag over voedselverspilling:

Voedselverspilling versus Voedselveiligheid: het ethisch dilemma

studiedagvoedselverspilling.png

Hebben ‘dumpsterdivers’ het recht om voedsel uit supermarktcontainers te halen of is het risico op voedselvergiftiging te groot? Zijn donaties aan voedselbanken en caritatieve organisaties van minderwaardige kwaliteit? Kunnen we de houdbaarheidsdata versoepelen zonder risico’s voor de voedselveiligheid? Zijn internationale voedselstandaarden verantwoord indien afgekeurd voedsel bij de armen terecht komt?

Op Belgisch, Europees en ook internationaal niveau worden verschillende inspanningen geleverd om de voedselverspilling terug te dringen. Dit is echter geen eenvoudige taak: de actoren in de voedselketen – van producent tot consument – hebben soms tegenstrijdige belangen. Op de studiedag over voedselverspilling van het Fonds Lucien de Coninck gaan we in op de afweging tussen voedselverspilling en voedselveiligheid in verschillende schakels van de voedselketen.

De fragiele balans tussen voedselveiligheid en voedselverspilling vraagt om genuanceerde benaderingen. Op 3 december delen experts in voedselveiligheid, landbouwonderzoek en voedselcoördinatie hun visies op het terugdringen van voedselverspilling met respect voor voedselveiligheid.

U vindt de presentaties van de studiedag hieronder:

presentatie_elif-stepman

presentatie_mieke-uyttendaele

presentatie_francois-stepman

presentatie_gilles-bavay

dsc01506

dsc01521

Datum: zaterdag 3 december 2016

Plaats: Het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent

Inkom: 5 euro (ter plekke te betalen)

Gratis voor leden van het Fonds LDC, studenten en 65+

Vooraf inschrijven is verplicht, via een mailtje naar: fondsluciendeconinck@gmail.com

Programma:

13u: Doors: koffie en thee bij het binnenkomen.

14u-14u15: Verwelkoming door Johan Braeckman, voorzitter van het FLDC.

14u15-14u30:. Getuigenis van Steven De Geynst (a.k.a. ‘de Muffinman’). De Geynst stal muffins uit de container van een supermarkt en werd hier voor berecht.

14u30-15u: Inleiding over de voedselverspillingsproblematiek: een overzicht van enkele spanningsvelden en ethische dilemma’s omtrent voedselverspilling; door Elif Stepman, Moraalwetenschapster.

15u10-15u40: Lezing over voedselverspilling versus voedselveiligheid: in welke mate kunnen we de voedselveiligheidsstandaarden verlagen om voedselverspilling tegen te gaan?; door prof. dr. ir. Mieke Uyttendaele, UGent.

Pauze

15u50-16u20: Lezing over de aflatoxineproblematiek in Afrika – een prangende morele afweging tussen voedselverspilling en -veiligheid; door François Stepman, expert in landbouwonderzoek PAEPARD.

16u30-17u: Lezing over acties die ondernomen worden om voedselverspilling in Vlaanderen tegen te gaan (en waar spanningsvelden m.b.t. voedselveiligheid plaatsvinden). Hoe zet je de strijd tegen voedselverspilling om naar werkbare economische modellen?; door Gilles Bavay (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – Vlaamse Overheid).

17u-17u30: Receptie

Lezing Wim Distelmans: Een waardig levenseinde, 17 mei 2016

Het Liberaal Archief en Liberales, in samenwerking met het Fonds Lucien De Coninck, nodigen u graag uit op de lezing

Een waardig levenseinde

Prof. dr. Wim Distelmans te gast in het Liberaal Archief
Dinsdag 17 mei 2016 om 20 uur

affiche over waardig levenseinde

De voorbije maanden is duidelijk geworden dat het debat rond een waardig levenseinde nog zeker niet ten einde is. Sommigen pleiten voor een uitbreiding van de bestaande euthanasiewet, anderen betwisten de huidige wetgeving en vragen een aanpassing. Voor- en tegenstanders komen uitgebreid aan bod in de media, maar er is vooral nood aan duidelijkheid voor de patiënt.

Prof. dr. Wim Distelmans benadert deze problematiek vanuit het standpunt van de arts maar ook vanuit dat van de patiënt. Hij bespreekt de hete hangijzers in het debat en veegt een aantal hardnekkige mythes en vooroordelen van tafel. Zijn standpunt en visie helpen inzicht te geven in deze complexe materie. Na de lezing is er ook gelegenheid tot vragen stellen.

Over Wim Distelmans:

Prof. dr. Wim Distelmans is kankerspecialist, professor in de palliatieve geneeskunde (VUB) en voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie. Hij is sinds jaren voorvechter van een humane euthanasiewetgeving en werkte onder meer mee aan de ontwikkeling van het LEIF-project (Levens Einde Informatie Forum). Zijn boek Een waardig levenseinde is intussen aan zijn negende, geactualiseerde druk toe.

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met DeMens.nu en het Fonds Lucien De Coninck.

De toegang is gratis, maar inschrijven is nodig en kan via het elektronische inschrijvingsformulier, telefonisch (09/221.75.05) of via mail (info@liberaalarchief.be).

Uitreiking Prijs Lucien De Coninck 2016: Dr. Maarten Soetaert

uitnodigingDe prijs prof. Lucien De Coninck 2016 wordt toegekend aan Dr. Maarten Soetaert (Universiteit Gent). Wij nodigen u graag uit op de uitreiking van de Prijs Lucien De Coninck 2016 en de Prijs De Maakbare Mens 2016 op zondag 24 april om 10u, in Kunstplatform Zebrastraat.  

DSC_0017-2

Dr. Maarten Soetaert beëindigde in 2011 de studie Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent met een bekroonde masterthesisonderzoek naar de biologische en fysische verwijdering van moeilijk afbreekbare micro-polluenten uit afvalwater. In 2015 doctoreerde hij aan de Universiteit Gent – na 4 jaar innige samenwerking met het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) en een verblijf aan het NOFIMA-instituut in Tromsø, Noorwegen – met zijn proefschrift:

Elektrisch vissen: het verkennen van de veilige grenzen van elektrische pulsen voor mariene dieren en zijn potentieel voor verdere innovatie

Zijn proefschrift over het effect van elektrische pulsen op mariene dieren situeerde zich op de raaklijn tussen biologische effecten, medisch aantoonbare letsels en technische ontwikkelingen in de visserij. Een korte blootstelling aan elektrische pulsen wordt sinds enkele jaren toegepast in de sleepnetvisserij als alternatief voor mechanische stimuli zoals kettingen. Het gebruik ervan resulteert in aanzienlijke verminderingen van de bijvangsten en het brandstofverbruik. Het ontbreken van kennis over de mogelijke (schadelijke neven)effecten op bodemdieren belemmerden echter de verdere ontwikkeling van deze techniek. Hieraan werd tegemoet gekomen door het in kaart brengen van de reacties van adulte ongewervelden, platvis en rondvis en het aantonen dat letsels beperkt lijken te blijven tot kabeljauw. Tot slot werd de vergaarde kennis gebruikt voor het ontwikkelen van een nieuwe technische toepassing m.b.v. elektrische pulsen die de selectiviteit van het net verder vergroot.

Tijdens zijn onderzoek hield Dr. Soetaert de visserijsector zoveel mogelijk betrokken door de resultaten zowel schriftelijk als mondeling voor te stellen en de relevantie van het werk te bespreken. Dit wordt geïllustreerd door de ontwikkeling van een nieuwe toepassing die ondertussen commercieel getest wordt. Daarnaast verleende Dr. Soetaert ook advies voor beleidsadviserende nota’s op Vlaams en internationaal niveau (ICES) en gaf hij enkele lezingen voor het brede publiek.

De officiële uitnodiging voor de prijsuitreiking: Uitnodiging Prijs Lucien De Coninck 2016

INSCHRIJVING Vooraf inschrijven a.u.b. via info@demaakbaremens.org of 03/205 73 10

LOCATIE Kunstplatform Zebrastraat.Zebrastraat 32, Gent

PROGRAMMA
10.00 u. Onthaal
10.30 u. Verwelkoming door Ignaas Devisch
10.35 u. Muzikaal intermezzo
10.45 u. Uitreiking Prijs De Maakbare Mens aan Petra De Sutter
Toespraak door Heidi Mertes, voorzitter De Maakbare Mens
Laudatio door Jacinta De Roeck
Toelichting van het kunstwerk door Maud Vanhauwaert
Dankwoord van Petra De Sutter
11.30 u. Muzikaal intermezzo
11.40 u. Uitreiking Prijs Lucien De Coninck aan Maarten Soetaert
Toespraak door Johan Braeckman, voorzitter Fonds Lucien De Coninck
Laudatio door Paul Simoens
Dankwoord van Maarten Soetaert
12.15 u. Muzikaal intermezzo
12.25 u. Slotwoord door Jan Verplaetse
12.30 u. Receptie

 

Lezing 3/03: Creationism versus evolution: the muslim debate

Donderdag 3 maart 2016, 20:00, Geuzenhuis

Door prof. dr. Taner Edis (Truman State University, VS)

 taner

Is het islamitisch creationisme vergelijkbaar met de christelijke variant? Waarom bestaat het ook in islamitische landen? Wat zijn de belangrijkste en invloedrijkste auteurs? Hoe kan men het fenomeen benaderen? Wat zijn de implicaties voor het onderwijs, niet enkel in islamitische landen maar ook in Europa?

Prof. dr. Taner Edis gaat in zijn lezing in op de discussie omtrent evolutietheorie en creationisme in de islamitische wereld.

Over de spreker: 

Prof. Taner Edis doceert fysica aan de Truman State University. Hij schreef meerdere boeken over de verhouding wetenschap en religie. Momenteel verblijft hij als gastonderzoeker aan de vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.

Praktisch:

Wanneer? Donderdag 3 maart, 20:00

Waar? Zuilenzaal van het VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

Gratis toegang. Aantal plaatsen is beperkt, dus inschrijven is noodzakelijk via thomas@geuzenhuis.be of 09/220 80 20.

Opgelet: de voordracht is in het Engels.

De lezing is een organisatie van het Fonds Lucien De Coninck i.s.m. VC Geuzenhuis.

Oproep voor kandidaten Prijs Prof. Lucien De Coninck 2016

ldcfotoHet Fonds Lucien De Coninck is een fonds dat de herinnering aan prof. dr. Lucien De Coninck wil bewaren en zijn idealen verder wil uitdragen. Lucien De Coninck, overleden in 1988, was een eminent bioloog met internationale faam actief aan de Universiteit Gent en een overtuigd vrijzinnig humanist. Naast bioloog had hij een grote belangstelling voor morele problemen en verdedigde hij interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek.

Het fonds reikt om de twee jaar de Prijs Lucien De Coninck uit, alternerend aan jonge onderzoekers op het gebied van biologische wetenschappen in de ruime zin en van ethiek en wijsbegeerte, gerelateerd aan de levenswetenschappen. In 2016 zal de prijs gaan naar een onderzoeker in de biologische wetenschappen. De laureaat ontvangt € 2000 en een kunstwerk.De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 24 april.

Voor de Prijs Lucien De Coninck 2016 doet het Fonds een oproep aan jonge onderzoekers, afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit en in het bezit van een doctoraat en een goed curriculum vitae, om zich kandidaat te stellen. Voorwaarde is dat de vorser hoogstaand onderzoek voert over een biologisch onderwerp en een vrijzinnig, maatschappelijk engagement vertoont.

Voelt u zich aangesproken en wilt u kandideren voor de prijs, bezorg ons dan een gemotiveerd schrijven (in het Nederlands en van ongeveer anderhalve pagina) waarom u denkt in aanmerking te komen en waaruit zowel uw wetenschappelijke merites als uw humanistisch engagement blijken, een exemplaar van uw doctoraat, belangrijkste publicaties en curriculum vitae voor 1 december 2015. Of kent u iemand die in aanmerking komt, aarzel dan niet deze persoon op de hoogte te brengen en aan te moedigen deel te nemen.

Meer info over het profiel van de kandidaat en de laureaten kunt u terugvinden op onze website www.fondsluciendeconinck.com, of u kunt ons mailen op fondsluciendeconinck@gmail.com. Dossiers moeten zowel in elektronische als papieren vorm worden opgestuurd naar prof. Jan Verplaetse, Universiteit Gent, Vakgroep Grondslagen van het Recht, Universiteitstraat 4, 9000 Gent. Jan.Verplaetse@ugent.be

Studienamiddag 28/11: Het einde van M/V? Over de plasticiteit van gender en geslacht

heteindevanMV2

Maakt het een verschil of je man of een vrouw bent? De vraag klinkt misschien verwarrend. Enerzijds lijkt geslacht een ontegensprekelijke categorie in natuur en cultuur. Dieren zijn of vrouwelijk of mannelijk en mensen volgen vaste genderpatronen. Althans dat denken we toch, want het denken in gescheiden M/V categorieën zit diep. Maar anderzijds vinden we dit onderscheid discriminerend. We verdragen een verschillende behandeling niet langer. Alleen positieve discriminatie mag nog. Aan die verwarring wijdt het Fonds Lucien De Coninck een studiedag. Heldere antwoorden krijg je op vragen zoals: Is het einde van M/V nabij? Hoeft iemand nog te weten of je man of vrouw bent? Wat is de functie en de betekenis van geslacht in het dierenrijk en in andere culturen? Je verneemt het allemaal op zaterdagmiddag 28 november in het Liberaal Archief.

U vindt enkele presentaties van de studiedag hieronder:

De Paradox van Seks Gent 28 11 2015

EOS Koen 2015

 

Plaats & datum: 

Zaterdag 28 november 2015

14u tot 17u30 (deuren 13u)

Het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent

Graag vooraf inschrijven met een mailtje naar: fondsluciendeconinck@gmail.com

Inkom: 5 euro (ter plekke betalen aan de inkom). Gratis voor leden van het Fonds LDC en studenten

Programma:

Verwelkoming door Johan Braeckman, voorzitter van FLDC

Inhoudelijke inleiding door Christian Burvenich,  fysioloog

Lezing door Koen Martens, bioloog UGent

Lezing door Griet Vandermassen, filosofe UGent

Lezing door Liesbet Stevens, juriste en adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Interviews over transgender van Fran Bambust en Petra De Sutter

Aansluitend: panelgesprek, vragenronde en receptie.

Een organisatie van het Fonds Lucien De Coninck vzw in samenwerking met De Maakbare Mens vzw

Studienamiddag 7/03: GGO’s in ons voedsel: de hetze en de feiten

Het Fonds Lucien De Coninck organiseert: een studienamiddag over plantenbiotechnologie.

 GGO’s in ons voedsel: de hetze en de feiten

GMOFLDC

Genetisch gewijzigde organismen beroeren reeds decennia de gemoederen, voornamelijk in Europa. Ook in België wordt soms heftig gedebatteerd, zij het niet steeds met wetenschappelijke argumenten. Zeer recent werd in Europa beslist dat de lidstaten zelf mogen beslissen of ze de teelt van ggo’s al dan niet toelaten op hun grondgebied. Politieke overwegingen kunnen bijgevolg sterker doorwegen dan wetenschappelijke. Volgens sommigen is dit de juiste manier van handelen in een democratie, volgens anderen lopen we hierdoor het risico dat de Europese voedselproductie in de nabije toekomst wordt bedreigd. Het is evident dat het verspreiden van correcte informatie en het voeren van een geïnformeerd debat hier van bijzonder groot belang zijn. Het Fonds Lucien De Coninck wil met deze studienamiddag hiertoe een bijdrage leveren. De sprekers zijn experts in plantenbiotechnologie, verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en uitgesproken voorstanders van het wetenschappelijk onderzoek omtrent ggo’s. Ze delen hun kennis en visies en gaan het debat en de discussie aan met het publiek.

De presentaties van de studienamiddag vindt u hieronder:

Geert De Jaeger

Wim Grunewald

Godelieve Gheysen

Datum: zaterdag 7 maart 2015

Plaats: Het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent

Inkom: 5 euro (ter plekke betalen aan de inkom)

Gratis voor leden van het Fonds LDC en studenten

Graag vooraf inschrijven met een mailtje naar: pgdeconinck@gmail.com

Moderator: Dr. Geerdt Magiels (wetenschapsfilosoof en –journalist)

13u: deuren open, ontvangst met koffie

14u: opening door Johan Braeckman, voorzitter van het Fonds LDC

14u10: lezing door prof. Geert De Jaeger (GGO-technologie gesitueerd en uitgelegd.)

14u40: vragen en antwoorden

15u: lezing door prof. Wim Grunewald (De status en toekomst van GGO-toepassingen in het veld.)

15u30: vragen en antwoorden

15u50: lezing door prof.  Godelieve Gheysen (Het BintjePLUS project.)

16u20: vragen en antwoorden

16u40: ronde tafelgesprek met de sprekers en andere experten

Einde voorzien omstreeks 17u15.

Aansluitend: receptie, aangeboden door het Fonds LDC en het Liberaal Archief