Wijziging Raad Van Bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 2 april 2011 werd de samenstelling van de Raad Van Bestuur gewijzigd.

Hieronder vindt u de pdf’s van de statuten zoals ze werden gewijzigd en aanvaard op de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2004 en 2 april 2011. Deze verschenen ook in het Belgisch Staatsblad.

Statutenwijziging 2004

Statutenwijziging 2011