16/06 – Lezing ism De Corridor: Wat zegt de wetenschap over voedingssupplementen? – dr. Marleen Finoulst

Eén op de drie Belgen slikt een voedingssupplement met als doel een gezondere levensstijl aan te nemen, ziekte te voorkomen of chronische klachten te behandelen. Aan voedingssupplementen worden tal van voordelen toegedicht, terwijl over de nadelen nauwelijks gesproken wordt. Betrouwbare onderzoeken naar de vermeende preventieve effecten van mineralen en vitaminen in voedingssupplementen ontbreken grotendeels. Het risico is reëel dat cumulatie van sommige mineralen of vitaminen leidt tot overdosering.

Dr. Marleen Finoulst is hoofdredacteur Gezondheid en Wetenschap (ZoekGezond.be) en staflid Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam.be)

Datum:

16 Juni 2023.

Verloop:

Welkom vanaf 19:30.

Aanvang lezing: 20:00

Einde: omstreeks 21:30

Plaats:

De Corridor

Olmenlaan

Wetteren

Hou er rekening mee dat er in de Olmenlaan – waar zich de Corridor bevindt – parkeerverbod is?

Parkeren kan langs de Massemsesteenweg, of nog makkelijker: op de parking van de Carrefour, Zuidlaan 115, Wetteren. Vandaar is het enkele minuten wandelen.

Wie met de trein komt: ca. 7 minuten wandelen vanaf het station van Wetteren.

Inkom:

7€ in vvk voor niet-leden. (9€ aan de kassa)

Gratis voor leden FLDC en studenten.

Inschrijving:

Registratie van leden FLDC en studenten kan met een mailtje naar fondsluciendeconinck@gmail.com

Niet-leden kunnen vooraf een ticket kopen via de site van De Corridor: https://www.decorridor.be/event/dr-marleen-finoulst-over-voedingssupplementen/

Darwinlezing 08/02/23: Evolutie na Darwin – Prof. dr. Koen Martens

Op 12 februari vieren we overal ter wereld Darwindag: de geboortedag van Charles Darwin. Samen met het VC Geuzenhuis organiseert het Fonds Lucien De Coninck daarom op woensdag 08.02.2023 een lezing:

EVOLUTIE NA DARWIN 

Toen On the Origin of Species  verscheen in 1859, werd Charles Darwin in één klap wereldberoemd. Na zijn dood deemsterde zijn voornaamste bijdrage, namelijk evolutie door natuurlijke selectie, grotendeels weg, ten voordele van de mutatietheorie.

In het midden van de twintigste eeuw werd dan de zogenaamde ‘Moderne Synthese’ van de evolutietheorie geformuleerd, ook Neodarwinisme genoemd, waarin Darwins natuurlijke selectie opnieuw prominent figureerde. De Moderne Synthese oppert dat alle evolutie gradueel is (geleidelijk, zonder bokkensprongen) en dat alle kenmerken, zoals bijvoorbeeld de lange giraffennek, door selectie is ontstaan, door survival of the fittest.

Sinds dan zijn er verschillende nieuwe hypothesen geformuleerd, meestal aanvullend op de moderne synthese, niet per se als aanval op. Het is immers niet verwonderlijk dat latere generaties evolutiebiologen verder onderzoek doen en zo ons begrip van de evolutionaire mechanismen vergroten.

Helaas worden discussies binnen de evolutiebiologie al jaar en dag aangegrepen door de verschillende creationistische scholen om de evolutietheorie in vraag te stellen: ‘zelfs de biologen zijn het onder elkaar niet eens!’ Een misleidende interpretatie, want alle ernstige biologen aanvaarden evolutie als een feit en zien de Moderne Synthese mechanismen als fundamentele processen.

Maar zonder meningsverschillen geen discussie, en zonder discussie geen vooruitgang in de wetenschap!

Tijdens zijn lezing zal Prof. Koen Martens enkele van de nieuwe, aanvullende inzichten toelichten (o.a. symbiogenese, de larvale transfer theorie en heterochronie, om er maar enkele te noemen). 

Koen Martens is Hoofd van het Onderzoek aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hij is ook gastprofessor aan de Universiteit Gent en aan de Federale Universiteit van Maringa (Brazilië). Koen is een evolutionair bioloog die vanuit de taxonomische studies van ostracoden (mosselkreeftjes) onderzoek doet naar de evolutie van aseksuele voortplanting, alsook naar soortvorming in oude meren, zoals het Baikal- en het Tanganyika-meer.

Datum:

8 februari 2023.

Verloop:

Welkom vanaf 19:30.

Aanvang lezing: 20:00

Einde: omstreeks 21:00

Daarna kan nog nagepraat worden met een drankje.

Plaats:

VC Geuzenhuis (Zuilenzaal)

Kantienberg 9

9000 Gent

Inkom:

5€ voor niet-leden.

Gratis voor leden FLDC en studenten.

Inschrijving:

Graag vooraf inschrijven via het formulier op de site van het VC Geuzenhuis: Inschrijven

03/12: Studienamiddag “151 jaar na Darwins The Descent of Man (1871)”

Met een jaartje vertraging bekijken we wat dit baanbrekende boek ons na 151 jaar nog te vertellen heeft. Vier sprekers belichten het belang van Darwins werk voor hun domein.

Programma:

13u30: Verwelkoming door Stefaan Blancke, voorzitter Fonds Lucien De Coninck. 

13u40: Ludo Hellemans (vertaler The Descent of Man): De afstamming van de mens. Waarom is dit boek zo merkwaardig?

14u20: Alexis De Tiège (postdoctoraal onderzoeker UGent): Van diersignalen tot kunst: hoe esthetisch gedrag ons evolutionair verbindt met andere diersoorten.

15u00: Pauze

15u30: Dominique Adriaens (hoogleraar evolutiebiologie UGent): Darwin en onze evolutie: hoe visionair was hij?

16u10: Griet Vandermassen (Dr. wijsbegeerte, auteur): Blijvende weerstand tegen een evolutionair mensbeeld, 150 jaar na The Descent of Man. Hoe komt dat?

16u50: receptie

Praktische info:

Plaats: Liberas, Kramersplein 23, Gent

Aanvang: 13u30. Deuren open om 13u. Ontvangst met koffie.

Toegang:

  • 5€ voor niet-leden.
  • Gratis voor leden FLDC en studenten.

Graag inschrijven met een mailtje naar: fondsluciendeconinck@gmail.com

17/10: BOEKVOORSTELLING ‘EZELSOREN’ ism VC Geuzenhuis en SKEPP

‘Ezelsoren’ bundelt een selectie van essays, opiniestukken en artikelen die Johan Braeckman,  hoogleraar wijsbegeerte aan de UGent, het voorbije decennium schreef voor kranten, tijdschriften en vakbladen. De keuze weerspiegelt zijn belangrijkste interesses: religie, wetenschap, kritisch denken, irrationalisme, Darwin, evolutie, en de aloude vraag wat het goede leven inhoudt, zowel individueel als maatschappelijk. De teksten typeren de intellectuele en morele ingesteldheid van de auteur: ze streven naar helderheid en objectiviteit, willen betrouwbare kennis verspreiden en onze ethische reflectie verfijnen.

Collega-professor Farah Focquaert gaat hierover met hem in gesprek. Farah is een filosofe die woont en werkt in Gent. Ze houdt zich vooral bezig met de koppeling tussen vrije wil en verantwoordelijkheid en de implicaties daarvan binnen maatschappelijk relevante praktijken zoals de forensische psychiatrie en het gevangeniswezen. Ze werkt ook rond ethische thema’s zoals morele mensverbetering en neuromodulatie.

Het boek ‘Ezelsoren’ kan ter plaatste gekocht en gesigneerd worden.

PRAKTISCH

Maandag 17 oktober 2022, 20:00 (deuren open 19:30)

Gratis toegang, reservatie verplicht via inschrijvingen@geuzenhuis.be

Een organisatie van Geuzenhuis, Fonds Lucien De Coninck en Skepp

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

Lezing 12/10/22: Een slecht gevoel bij weldoeners? De rol van humanitair werk in de 21e eeuw. – Dr. Dirk Lafaut

In zijn lezing staat dr. Lafaut stil bij de hedendaagse betekenis van medisch humanitarisme. Hij gaat dieper in op de soms complexe relatie tussen medisch humanitair werk en mensenrechten. Hij bespreekt daarbij bevindingen uit empirisch onderzoek over medisch-humanitair werk en verbindt deze aan een aantal kritieken op humanitair werk vanuit de bio-politieke filosofie.

Dirk Lafaut (°1979) is huisarts en filosoof. Hij is momenteel als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan RHEA, het Expertisecentrum gender, diversiteit en intersectionaliteit van de VUB. Daarnaast is hij leerstoelhouder Hedendaags Humanisme aan de VUB. Zijn onderzoek focust op migratie, medisch-humanitair werk en zorgethiek. Voordien werkte hij als humanitair arts en als huisarts in een wijkgezondheidscentrum in Gent. In juni 2022 won Dirk Lafaut de Prijs Lucien De Coninck.

Datum:

12 October 2022.

Verloop:

Welkom vanaf 19:30.

Aanvang lezing: 20:00

Einde: omstreeks 21:30

Het FLDC zorgt voor een hapje en een drankje achteraf.

Plaats:

VC Geuzenhuis (Zuilenzaal)

Kantienberg 9

9000 Gent

Inkom:

5€ voor niet-leden.

Gratis voor leden FLDC en studenten.

Inschrijving: Registratie kan met een mailtje naar fondsluciendeconinck@gmail.com

Uitreiking Prijs Lucien De Coninck 2022

Het bestuur van het Fonds Lucien De Coninck nodigt u van harte uit op de uitreiking van de Prijs Lucien De Coninck 2022 aan dr. Dirk Lafaut. Met deze prijs wil het Fonds zijn waardering uiten voor het wetenschappelijk onderzoek van de laureaat en zijn maatschappelijk engagement op het domein van de gezondheidszorg. Dirk Lafaut werkt meer bepaald rond de toegankelijkheid van de zorg voor mensen zonder verblijfsvergunning en de complexe ethische dilemma’s die deze problematiek met zich meebrengt voor gezondheidswerkers.

De uitreiking vindt plaats op zondag 19 juni in het VC Geuzenhuis, Kantienberg 9 te Gent.

Het programma is als volgt:

10:00 Onthaal

10:30 Inleiding door onze voorzitter, Stefaan Blancke

10:35 Muzikaal intermezzo door het Duo Nome d’arte.

10:45 Laudatio door prof. dr. Gily Coene

11:00 Dankwoord van dr. Dirk Lafaut

11:10 Overhandiging van de Prijs, met toelichting door de kunstenaar Paul Van Gysegem

11:20 Muzikaal intermezzo door het Duo Nome d’arte.

11:35 Receptie

Als u erbij wenst te zijn ontvangen we graag vooraf een bericht via fondsluciendeconinck@gmail.com. Hopelijk tot dan!

Hartelijke groet,

Het Bestuur

Dr. Dirk Lafaut ontvangt de  Prijs Lucien De Coninck 2022

Het Fonds Lucien De Coninck vzw wil beloftevolle onderzoekers in de mens- en levenswetenschappen ondersteunen die kwaliteitsvol onderzoek combineren met een vrijzinnig humanistisch engagement. Daartoe reikt ze haar tweejaarlijkse prijs uit. Dit jaar gaat de Prijs Lucien De Coninck (menswetenschappen) naar dr. Dirk Lafaut.

De uitreiking van de prijs vindt plaats op zondag 19 juni om 10u in het VC Geuzenhuis Gent.

Hoe krijgt menselijkheid vandaag vorm in de medische zorg? Deze vraag is de leidraad voor het wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk engagement van Dirk Lafaut.

De laureaat onderzoekt de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen zonder verblijfsvergunning en de complexe ethische dilemma’s die gezondheidswerkers daarbij dienen op te lossen.

De laureaat gebruikt daarbij een empirisch-ethische benadering om de brug te slaan tussen de wereld van cijfers, statistiek en objectiviteit en de wereld van waarden, normen en subjectiviteit. Deze benadering sluit mooi aan bij de filosofie van Lucien De Coninck, die stelt dat wetenschappelijk onderzoek ons helpt na te denken over complexe ethische problemen.

Ook het maatschappelijk en professioneel engagement van de laureaat leunt volgens de jury dicht aan bij dat van Lucien De Coninck.

Dirk Lafaut begon zijn carrière als humanitair arts en huisarts, maar stelde vast dat zijn doktersopleiding hem onvoldoende gewapend had om belangrijke ethische keuzes te maken. Wat doe je als een patiënt nood heeft aan een snelle medische interventie, maar die zorg niet beschikbaar is omdat je omwille van de verblijfsstatus van de patiënt eerst een complexe, tijdrovende procedure moet volgen?

Op zoek naar antwoorden op deze belangrijke vragen volgde hij de opleiding Wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). In 2014 behaalde hij er zijn master-diploma, gevolgd, in 2021, door een doctoraat op basis van het proefschrift: “The ethics of bordering healthcare: A study on healthcare access of undocumented migrants in Brussels (Belgium)”.

Vandaag combineert Dirk postdoctoraal onderzoek aan de VUB met klinisch werk als arts. Hij doceert ook het vak bio-ethiek aan de VUB als leerstoelhouder Hedendaags Humanisme. Daarnaast brengt hij de betekenis van het hedendaagse humanisme in de biomedische ethiek onder de aandacht bij zowel zorgverleners als een breder publiek.

Darwinlezing 12-02-2022 ism Geuzenhuis: De kunst van het misleiden: over orchideeën en fake news – Johan Braeckman

Op 12 februari vieren we overal ter wereld Darwindag: de geboortedag van Charles Darwin. Het Geuzenhuis en Fonds Lucien De Coninck vieren die dag de grondlegger van de evolutietheorie met een Darwinlezing.

Dit jaar luisteren we naar filosoof Johan Braeckman. Een expert als het op de filosofische implicaties van de evolutietheorie aankomt.

Waarom vieren we Darwindag? 

Darwins werk en leven lieten een blijvende impact na op wetenschap, filosofie en de gehele mensheid. Zijn ontdekking van natuurlijke selectie als het mechanisme achter de geleidelijke evolutie van het leven, bevrijdde immers de wetenschappelijke vooruitgang van theologische barrières. Zo maakte hij het mogelijk onze plaats als mens in het universum beter te begrijpen.

Zonder deze grote ontdekking, waren de grote doorbraken op vlak van gezondheid en menselijk welzijn van de laatste tweehonderd jaar onmogelijk geweest.

Darwins invloed op biologie, kosmologie en de wetenschappelijke methode kunnen met andere woorden moeilijk overschat worden. Toch is het vooral zijn verlangen naar waarheid, zijn niet-aflatende nieuwsgierigheid en zijn intellectuele moed die ons keer op keer inspireren.

Darwinlezing 2022: Johan Braeckman

De kunst van het misleiden: over orchideeën en fake news

Darwins meesterwerk On the Origin of Species doet bij velen een belletje rinkelen. Maar Charles Darwins oeuvre is natuurlijk groter en omvat ook tal van minder bekende werken. In één daarvan beschrijft Darwin de unieke manier waarop insecten orchideeën bevruchten. Of beter: hoe de bloemen van orchideeën insecten nabootsen, mimicry genaamd, zo de insecten misleiden en ervoor zorgen dat de planten zich kunnen voortplanten.

Johan Braeckman zal tijdens de lezing de manier waarop orchideeën insecten begoochelen, vergelijken met de technieken die con men en andere bedriegers gebruiken om mensen te misleiden. Orchideeën doen aan fake advertising, wat ook typerend is voor kunstvervalsers, phishing criminelen, kwakzalvers, enzovoort.

Anders dan insecten, kunnen mensen het bedrog wel doorprikken.

Maar hoe? Ontdek hoe we ons tegen deze informatiecharlatans kunnen bewapenen.

Johan Braeckman is een van de bekendste filosofen van Vlaanderen. Hij is professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Daarnaast schrijft hij en geeft hij regelmatig lezingen over onderwerpen als kritisch denken, de evolutietheorie, bio-ethiek, wetenschap en religie. Als geen ander verstaat Braeckman hoe het wetenschappelijk en filosofisch denken op een bevattelijke en onderhoudende manier onder de aandacht te brengen.

Praktisch 

Zaterdag 12 februari 2022, 20:00 via Zoom 

Gratis; maar vooraf inschrijven via http://www.geuzenhuis.be/inschrijving-voor-darwindag-2022-met-johan-braeckman

Eenmaal ingeschreven ontvang je in de week van 7 februari een link naar de Zoom-sessie.  

Vergeet niet even te kijken in je spammails wanneer je niets ontvangen hebt.