Studienamiddag 7/03: GGO’s in ons voedsel: de hetze en de feiten

Het Fonds Lucien De Coninck organiseert: een studienamiddag over plantenbiotechnologie.

 GGO’s in ons voedsel: de hetze en de feiten

GMOFLDC

Genetisch gewijzigde organismen beroeren reeds decennia de gemoederen, voornamelijk in Europa. Ook in België wordt soms heftig gedebatteerd, zij het niet steeds met wetenschappelijke argumenten. Zeer recent werd in Europa beslist dat de lidstaten zelf mogen beslissen of ze de teelt van ggo’s al dan niet toelaten op hun grondgebied. Politieke overwegingen kunnen bijgevolg sterker doorwegen dan wetenschappelijke. Volgens sommigen is dit de juiste manier van handelen in een democratie, volgens anderen lopen we hierdoor het risico dat de Europese voedselproductie in de nabije toekomst wordt bedreigd. Het is evident dat het verspreiden van correcte informatie en het voeren van een geïnformeerd debat hier van bijzonder groot belang zijn. Het Fonds Lucien De Coninck wil met deze studienamiddag hiertoe een bijdrage leveren. De sprekers zijn experts in plantenbiotechnologie, verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en uitgesproken voorstanders van het wetenschappelijk onderzoek omtrent ggo’s. Ze delen hun kennis en visies en gaan het debat en de discussie aan met het publiek.

De presentaties van de studienamiddag vindt u hieronder:

Geert De Jaeger

Wim Grunewald

Godelieve Gheysen

Datum: zaterdag 7 maart 2015

Plaats: Het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent

Inkom: 5 euro (ter plekke betalen aan de inkom)

Gratis voor leden van het Fonds LDC en studenten

Graag vooraf inschrijven met een mailtje naar: pgdeconinck@gmail.com

Moderator: Dr. Geerdt Magiels (wetenschapsfilosoof en –journalist)

13u: deuren open, ontvangst met koffie

14u: opening door Johan Braeckman, voorzitter van het Fonds LDC

14u10: lezing door prof. Geert De Jaeger (GGO-technologie gesitueerd en uitgelegd.)

14u40: vragen en antwoorden

15u: lezing door prof. Wim Grunewald (De status en toekomst van GGO-toepassingen in het veld.)

15u30: vragen en antwoorden

15u50: lezing door prof.  Godelieve Gheysen (Het BintjePLUS project.)

16u20: vragen en antwoorden

16u40: ronde tafelgesprek met de sprekers en andere experten

Einde voorzien omstreeks 17u15.

Aansluitend: receptie, aangeboden door het Fonds LDC en het Liberaal Archief