Prijs Lucien De Coninck 2014 naar Dr. Katrien Devolder

De prijs prof. Lucien De Coninck 2014 wordt toegekend aan Dr. Katrien Devolder (Universiteit Gent). De uitreiking vindt plaats op zondag 27 april, Kunstplatform Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent. Onthaal om 10u, verwelkoming door de voorzitter om 10u30.  Iedereen welkom, mits inschrijving op adres  info@demaakbaremens.org.

katrien

Dr. Katrien Devolder studeerde Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent, en Bio-ethiek aan de ULB. In 2006 doctoreerde ze aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de ethische aspecten van embryonaal stamcelonderzoek. Vervolgens werkte ze zes jaar als postdoctoraal onderzoeker (FWO) bij de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Universiteit Gent, waar ze momenteel doctor-assistent is. Een aanzienlijk deel van haar postdoctoraal onderzoek voerde ze uit tijdens langdurige academische bezoeken aan verschillende buitenlandse universiteiten, waaronder Oxford, Harvard en Princeton. Dr. Devolder is ook verbonden als onderzoeker aan het Bioethics Institute Ghent (UGent), en als Senior Research Associate aan  het Oxford Uehiro Centre for  Practical Ethics (University of Oxford).

Het onderzoek van Dr. Devolder situeert zich in de biomedische ethiek. Haar voornaamste doelstellingen zijn het kritisch analyseren van ethische vragen die rijzen bij wetenschap, technologie en geneeskunde, en het informeren van beleidsmakers en een breder publiek over deze ethische kwesties. Tot op heden heeft ze deze doelstellingen nagestreefd met onderzoek over de ethische aspecten van kloneren, stamcelonderzoek en genetische selectie. Ze heeft ook gewerkt rond ethische kwesties die rijzen bij het medisch behandelen van seksuele delinquenten, levensverlenging, en morele medeplichtigheid van artsen in onethische handelingen van anderen.

Haar boek ‘The Ethics of Embryonic Stem Cell Research’ zal in 2014 gepubliceerd worden bij Oxford University Press. In 2001 publiceerde ze samen met Johan Braeckman een boek over het ethisch debat rond kloneren (Copyright: Een Bioethisch Essay , Universitaire Pers Leuven). Zij heeft ook tal van artikels gepubliceerd in academische boeken en tijdschriften gespecialiseerd in geneeskunde, filosofie of bio-ethiek, en in de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

In het kader van haar doelstelling om beleid en het breder publiek te informeren, werkte ze als ethisch consulent voor verschillende projecten gefinancierd door de Europese Commissie,  geeft ze regelmatig lezingen over haar onderzoek voor een breder publiek, en schrijft ze af en toe korte artikels voor kranten of  blogs. Ze is ook lid van de Raad van Bestuur van de Maakbare Mens.