Oproep voor kandidaten Prijs Prof. Lucien De Coninck 2016

ldcfotoHet Fonds Lucien De Coninck is een fonds dat de herinnering aan prof. dr. Lucien De Coninck wil bewaren en zijn idealen verder wil uitdragen. Lucien De Coninck, overleden in 1988, was een eminent bioloog met internationale faam actief aan de Universiteit Gent en een overtuigd vrijzinnig humanist. Naast bioloog had hij een grote belangstelling voor morele problemen en verdedigde hij interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek.

Het fonds reikt om de twee jaar de Prijs Lucien De Coninck uit, alternerend aan jonge onderzoekers op het gebied van biologische wetenschappen in de ruime zin en van ethiek en wijsbegeerte, gerelateerd aan de levenswetenschappen. In 2016 zal de prijs gaan naar een onderzoeker in de biologische wetenschappen. De laureaat ontvangt € 2000 en een kunstwerk.De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 24 april.

Voor de Prijs Lucien De Coninck 2016 doet het Fonds een oproep aan jonge onderzoekers, afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit en in het bezit van een doctoraat en een goed curriculum vitae, om zich kandidaat te stellen. Voorwaarde is dat de vorser hoogstaand onderzoek voert over een biologisch onderwerp en een vrijzinnig, maatschappelijk engagement vertoont.

Voelt u zich aangesproken en wilt u kandideren voor de prijs, bezorg ons dan een gemotiveerd schrijven (in het Nederlands en van ongeveer anderhalve pagina) waarom u denkt in aanmerking te komen en waaruit zowel uw wetenschappelijke merites als uw humanistisch engagement blijken, een exemplaar van uw doctoraat, belangrijkste publicaties en curriculum vitae voor 1 december 2015. Of kent u iemand die in aanmerking komt, aarzel dan niet deze persoon op de hoogte te brengen en aan te moedigen deel te nemen.

Meer info over het profiel van de kandidaat en de laureaten kunt u terugvinden op onze website www.fondsluciendeconinck.com, of u kunt ons mailen op fondsluciendeconinck@gmail.com. Dossiers moeten zowel in elektronische als papieren vorm worden opgestuurd naar prof. Jan Verplaetse, Universiteit Gent, Vakgroep Grondslagen van het Recht, Universiteitstraat 4, 9000 Gent. Jan.Verplaetse@ugent.be