Lezing 3/03: Creationism versus evolution: the muslim debate

Donderdag 3 maart 2016, 20:00, Geuzenhuis

Door prof. dr. Taner Edis (Truman State University, VS)

 taner

Is het islamitisch creationisme vergelijkbaar met de christelijke variant? Waarom bestaat het ook in islamitische landen? Wat zijn de belangrijkste en invloedrijkste auteurs? Hoe kan men het fenomeen benaderen? Wat zijn de implicaties voor het onderwijs, niet enkel in islamitische landen maar ook in Europa?

Prof. dr. Taner Edis gaat in zijn lezing in op de discussie omtrent evolutietheorie en creationisme in de islamitische wereld.

Over de spreker: 

Prof. Taner Edis doceert fysica aan de Truman State University. Hij schreef meerdere boeken over de verhouding wetenschap en religie. Momenteel verblijft hij als gastonderzoeker aan de vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.

Praktisch:

Wanneer? Donderdag 3 maart, 20:00

Waar? Zuilenzaal van het VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

Gratis toegang. Aantal plaatsen is beperkt, dus inschrijven is noodzakelijk via thomas@geuzenhuis.be of 09/220 80 20.

Opgelet: de voordracht is in het Engels.

De lezing is een organisatie van het Fonds Lucien De Coninck i.s.m. VC Geuzenhuis.

Oproep voor kandidaten Prijs Prof. Lucien De Coninck 2016

ldcfotoHet Fonds Lucien De Coninck is een fonds dat de herinnering aan prof. dr. Lucien De Coninck wil bewaren en zijn idealen verder wil uitdragen. Lucien De Coninck, overleden in 1988, was een eminent bioloog met internationale faam actief aan de Universiteit Gent en een overtuigd vrijzinnig humanist. Naast bioloog had hij een grote belangstelling voor morele problemen en verdedigde hij interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek.

Het fonds reikt om de twee jaar de Prijs Lucien De Coninck uit, alternerend aan jonge onderzoekers op het gebied van biologische wetenschappen in de ruime zin en van ethiek en wijsbegeerte, gerelateerd aan de levenswetenschappen. In 2016 zal de prijs gaan naar een onderzoeker in de biologische wetenschappen. De laureaat ontvangt € 2000 en een kunstwerk.De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 24 april.

Voor de Prijs Lucien De Coninck 2016 doet het Fonds een oproep aan jonge onderzoekers, afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit en in het bezit van een doctoraat en een goed curriculum vitae, om zich kandidaat te stellen. Voorwaarde is dat de vorser hoogstaand onderzoek voert over een biologisch onderwerp en een vrijzinnig, maatschappelijk engagement vertoont.

Voelt u zich aangesproken en wilt u kandideren voor de prijs, bezorg ons dan een gemotiveerd schrijven (in het Nederlands en van ongeveer anderhalve pagina) waarom u denkt in aanmerking te komen en waaruit zowel uw wetenschappelijke merites als uw humanistisch engagement blijken, een exemplaar van uw doctoraat, belangrijkste publicaties en curriculum vitae voor 1 december 2015. Of kent u iemand die in aanmerking komt, aarzel dan niet deze persoon op de hoogte te brengen en aan te moedigen deel te nemen.

Meer info over het profiel van de kandidaat en de laureaten kunt u terugvinden op onze website www.fondsluciendeconinck.com, of u kunt ons mailen op fondsluciendeconinck@gmail.com. Dossiers moeten zowel in elektronische als papieren vorm worden opgestuurd naar prof. Jan Verplaetse, Universiteit Gent, Vakgroep Grondslagen van het Recht, Universiteitstraat 4, 9000 Gent. Jan.Verplaetse@ugent.be

Studienamiddag 28/11: Het einde van M/V? Over de plasticiteit van gender en geslacht

heteindevanMV2

Maakt het een verschil of je man of een vrouw bent? De vraag klinkt misschien verwarrend. Enerzijds lijkt geslacht een ontegensprekelijke categorie in natuur en cultuur. Dieren zijn of vrouwelijk of mannelijk en mensen volgen vaste genderpatronen. Althans dat denken we toch, want het denken in gescheiden M/V categorieën zit diep. Maar anderzijds vinden we dit onderscheid discriminerend. We verdragen een verschillende behandeling niet langer. Alleen positieve discriminatie mag nog. Aan die verwarring wijdt het Fonds Lucien De Coninck een studiedag. Heldere antwoorden krijg je op vragen zoals: Is het einde van M/V nabij? Hoeft iemand nog te weten of je man of vrouw bent? Wat is de functie en de betekenis van geslacht in het dierenrijk en in andere culturen? Je verneemt het allemaal op zaterdagmiddag 28 november in het Liberaal Archief.

U vindt enkele presentaties van de studiedag hieronder:

De Paradox van Seks Gent 28 11 2015

EOS Koen 2015

 

Plaats & datum: 

Zaterdag 28 november 2015

14u tot 17u30 (deuren 13u)

Het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent

Graag vooraf inschrijven met een mailtje naar: fondsluciendeconinck@gmail.com

Inkom: 5 euro (ter plekke betalen aan de inkom). Gratis voor leden van het Fonds LDC en studenten

Programma:

Verwelkoming door Johan Braeckman, voorzitter van FLDC

Inhoudelijke inleiding door Christian Burvenich,  fysioloog

Lezing door Koen Martens, bioloog UGent

Lezing door Griet Vandermassen, filosofe UGent

Lezing door Liesbet Stevens, juriste en adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Interviews over transgender van Fran Bambust en Petra De Sutter

Aansluitend: panelgesprek, vragenronde en receptie.

Een organisatie van het Fonds Lucien De Coninck vzw in samenwerking met De Maakbare Mens vzw

Studienamiddag 7/03: GGO’s in ons voedsel: de hetze en de feiten

Het Fonds Lucien De Coninck organiseert: een studienamiddag over plantenbiotechnologie.

 GGO’s in ons voedsel: de hetze en de feiten

GMOFLDC

Genetisch gewijzigde organismen beroeren reeds decennia de gemoederen, voornamelijk in Europa. Ook in België wordt soms heftig gedebatteerd, zij het niet steeds met wetenschappelijke argumenten. Zeer recent werd in Europa beslist dat de lidstaten zelf mogen beslissen of ze de teelt van ggo’s al dan niet toelaten op hun grondgebied. Politieke overwegingen kunnen bijgevolg sterker doorwegen dan wetenschappelijke. Volgens sommigen is dit de juiste manier van handelen in een democratie, volgens anderen lopen we hierdoor het risico dat de Europese voedselproductie in de nabije toekomst wordt bedreigd. Het is evident dat het verspreiden van correcte informatie en het voeren van een geïnformeerd debat hier van bijzonder groot belang zijn. Het Fonds Lucien De Coninck wil met deze studienamiddag hiertoe een bijdrage leveren. De sprekers zijn experts in plantenbiotechnologie, verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en uitgesproken voorstanders van het wetenschappelijk onderzoek omtrent ggo’s. Ze delen hun kennis en visies en gaan het debat en de discussie aan met het publiek.

De presentaties van de studienamiddag vindt u hieronder:

Geert De Jaeger

Wim Grunewald

Godelieve Gheysen

Datum: zaterdag 7 maart 2015

Plaats: Het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent

Inkom: 5 euro (ter plekke betalen aan de inkom)

Gratis voor leden van het Fonds LDC en studenten

Graag vooraf inschrijven met een mailtje naar: pgdeconinck@gmail.com

Moderator: Dr. Geerdt Magiels (wetenschapsfilosoof en –journalist)

13u: deuren open, ontvangst met koffie

14u: opening door Johan Braeckman, voorzitter van het Fonds LDC

14u10: lezing door prof. Geert De Jaeger (GGO-technologie gesitueerd en uitgelegd.)

14u40: vragen en antwoorden

15u: lezing door prof. Wim Grunewald (De status en toekomst van GGO-toepassingen in het veld.)

15u30: vragen en antwoorden

15u50: lezing door prof.  Godelieve Gheysen (Het BintjePLUS project.)

16u20: vragen en antwoorden

16u40: ronde tafelgesprek met de sprekers en andere experten

Einde voorzien omstreeks 17u15.

Aansluitend: receptie, aangeboden door het Fonds LDC en het Liberaal Archief

Lezing 18 november: Embryo’s doden voor stamcelonderzoek – het ethisch debat  

Dinsdag 18 november 2014, 20 u.

Een lezing door ethica Katrien Devolder

Zuilenzaal, Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent.

Devolder_Katrien_5993

Bij embryonaal stamcelonderzoek maakt wetenschap gebruik van stamcellen waarover alleen menselijke embryo’s beschikken. Vervolgens worden de embryo’s vernietigd. Dit onderzoek is revolutionair voor de ontwikkeling van allerlei medische therapieën – daar is iedereen het wel over eens. Maar de vernietiging van embryo’s roept ethische vragen op. Voor wie embryo’s een moreel status toekent is dit problematisch. Zij worden geconfronteerd met een ethisch dilemma: ofwel embryonaal stamcelonderzoek toelaten waarbij embryonale vernietiging onvermijdelijk is, ofwel embryo’s beschermen zonder de medische belofte van dit onderzoek. In haar Prijs Lucien De Coninck lezing heeft Katrien Devolder het over de oorsprong en kracht van dit dilemma en over (al dan niet succesvolle) pogingen om eraan te ontsnappen.

Info & organisatie:

Fonds Lucien De Coninck vzw in samenwerking met De Maakbare Mens vzw

fondsluciendeconinck@gmail.com

 

Gratis toegang

Prijs Lucien De Coninck 2014 naar Dr. Katrien Devolder

De prijs prof. Lucien De Coninck 2014 wordt toegekend aan Dr. Katrien Devolder (Universiteit Gent). De uitreiking vindt plaats op zondag 27 april, Kunstplatform Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent. Onthaal om 10u, verwelkoming door de voorzitter om 10u30.  Iedereen welkom, mits inschrijving op adres  info@demaakbaremens.org.

katrien

Dr. Katrien Devolder studeerde Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent, en Bio-ethiek aan de ULB. In 2006 doctoreerde ze aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de ethische aspecten van embryonaal stamcelonderzoek. Vervolgens werkte ze zes jaar als postdoctoraal onderzoeker (FWO) bij de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Universiteit Gent, waar ze momenteel doctor-assistent is. Een aanzienlijk deel van haar postdoctoraal onderzoek voerde ze uit tijdens langdurige academische bezoeken aan verschillende buitenlandse universiteiten, waaronder Oxford, Harvard en Princeton. Dr. Devolder is ook verbonden als onderzoeker aan het Bioethics Institute Ghent (UGent), en als Senior Research Associate aan  het Oxford Uehiro Centre for  Practical Ethics (University of Oxford).

Het onderzoek van Dr. Devolder situeert zich in de biomedische ethiek. Haar voornaamste doelstellingen zijn het kritisch analyseren van ethische vragen die rijzen bij wetenschap, technologie en geneeskunde, en het informeren van beleidsmakers en een breder publiek over deze ethische kwesties. Tot op heden heeft ze deze doelstellingen nagestreefd met onderzoek over de ethische aspecten van kloneren, stamcelonderzoek en genetische selectie. Ze heeft ook gewerkt rond ethische kwesties die rijzen bij het medisch behandelen van seksuele delinquenten, levensverlenging, en morele medeplichtigheid van artsen in onethische handelingen van anderen.

Haar boek ‘The Ethics of Embryonic Stem Cell Research’ zal in 2014 gepubliceerd worden bij Oxford University Press. In 2001 publiceerde ze samen met Johan Braeckman een boek over het ethisch debat rond kloneren (Copyright: Een Bioethisch Essay , Universitaire Pers Leuven). Zij heeft ook tal van artikels gepubliceerd in academische boeken en tijdschriften gespecialiseerd in geneeskunde, filosofie of bio-ethiek, en in de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

In het kader van haar doelstelling om beleid en het breder publiek te informeren, werkte ze als ethisch consulent voor verschillende projecten gefinancierd door de Europese Commissie,  geeft ze regelmatig lezingen over haar onderzoek voor een breder publiek, en schrijft ze af en toe korte artikels voor kranten of  blogs. Ze is ook lid van de Raad van Bestuur van de Maakbare Mens.

Studiedag – zaterdag 7 december 2013

Studiedag ‘Bestaat diervriendelijk vlees? Proef zelf de argumenten…’

diervriendelijk

Vlees eten ligt onder vuur. Vlees is niet alleen ongezond, de productie is schadelijk voor het milieu en ondraaglijk wreed. Iedereen veggie?
Vleesliefhebbers geloven in een duurzaam en ethisch alternatief: biologisch gekweekt vlees dat ook nog eens beter smaakt.
Maar kan je dieren wel biologisch kweken en ethisch slachten om ze vervolgens gewetensvol op te eten?
Is biovlees inderdaad zoveel lekkerder? Is dit geen trendy illusie?

Deze studiedag, georganiseerd door het Fonds Lucien De Coninck i.s.m. Universiteit Gent, biedt je alle informatie om deze vragen te beantwoorden.
Je kunt proeven van lezingen en debatten, maar ook van diervriendelijk vlees, gewoon vlees en vleesvervangers waardoor je meteen weet hoe je geweten smaakt.

Leden van het FLDC mogen gratis deelnemen, niet-leden betalen 15€ (studenten 10€), proeflunch inbegrepen.
Deze lunch biedt een keuze uit “diervriendelijk” vlees, gewoon vlees of vleesvervangers voor wie geen vlees eet of lust.

Programma :

10u00: Welkom door Jan Verplaetse
10u10: Dirk Lips en Floris van den Berg
11u00: Bas Haring
11u45: Jack Van Messel
12u15: Proeflunch
13u15: Mark Post
14u00: Tobias Leenaert
14u45: Pauze
15u00: Jeroen Dewulf
15u45: Wim Verbeke
16u15: Debat met Piet Vanthemsche, Ann De Greef en andere.

 

Oproep voor kandidaten Prijs Prof. Lucien De Coninck 2014

Het Fonds Lucien De Coninck is een fonds dat de herinnering aan prof. dr. Lucien De Coninck wil bewaren en zijn idealen verder wil uitdragen. Lucien De Coninck, overleden in 1988, was een eminent bioloog met internationale faam actief aan de Universiteit Gent en een overtuigd vrijzinnig humanist. Hij had een grote belangstelling voor morele problemen en verdedigde het belang van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek.

Het fonds reikt om de twee jaar de Prijs Lucien De Coninck uit, alternerend aan jonge onderzoekers op het gebied van biologische wetenschappen in de ruime zin en van ethiek en wijsbegeerte, gerelateerd aan de levenswetenschappen.

In 2014 zal de prijs gaan naar een onderzoeker actief op het vlak van ethiek en wijsbegeerte. De laureaat ontvangt € 2000 en een kunstwerk.

Voor de Prijs Lucien De Coninck 2014 doet het Fonds een oproep aan jonge onderzoekers, afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit en in het bezit van een doctoraat en een goed curriculum vitae, om zich kandidaat te stellen. Voorwaarde is dat de vorser hoogstaand onderzoek voert over een wijsgerig onderwerp gerelateerd aan de levenswetenschappen en een vrijzinnig, maatschappelijk engagement vertoont.

Voelt u zich aangesproken en wilt u kandideren voor de prijs, bezorg ons dan een exemplaar van uw doctoraat, belangrijkste publicaties en curriculum vitae voor 15 november 2013.Of kent u iemand die in aanmerking komt, aarzel dan niet deze persoon op de hoogte te brengen en aan te moedigen deel te nemen.  Meer info en het reglement kunt u terugvinden op onze website, of u kunt ons e-mailen op fondsluciendeconinck@gmail.com . Dossiers kunnen worden opgestuurd naar prof. Jan Verplaetse, Universiteit Gent, Vakgroep Grondslagen van het Recht, Universiteitstraat 4, 9000 Gent.

Transgenderzorg: mogelijkheden en problemen

Een lezing van transgenderspecialist 

Woensdag 20 maart 2013 om 20 u. Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

tsjoen

Prof. dr. Guy T’Sjoen – endocrinoloog en coördinator van het Centrum voor Seksuologie en Genderproblemen aan het UZ Gent – is een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van transseksualiteit en transgenderproblematiek.  In 2012 mocht hij de Prijs prof. Lucien De Coninck in ontvangst nemen, om zijn grote inzet voor transgenders, en om zijn wetenschappelijk werk dat hij hierover verricht.

De Prijs prof. Lucien De Coninck wordt uitgereikt aan onderzoekers die zich onderscheiden op het gebied van de biologische wetenschappen en van de ethische wetenschappen door een hoog wetenschappelijk niveau. Bij de toekenning van de prijs wordt niet alleen rekening met de wetenschappelijke waarde van het werk van de kandidaten, maar ook met de maatschappelijke en de ideologische relevantie ervan.

In deze lezing zal Guy T’Sjoen een overzicht geven van zijn onderzoek en werk omtrent transgenderzorg. Hij zal daarbij stilstaan bij de huidige en toekomstige mogelijkheden van de transgenderzorg, en de problemen die daarmee gepaard gaan, zowel op medisch, sociaal als juridisch vlak.

Via deze link kan u een interview met Guy T’Sjoen lezen naar aanleiding van de Prijs prof. Lucien De Coninck in 2012.

Deze activiteit wordt georganiseerd door het Fonds Lucien De Coninck vzw, in samenwerking met HVV en De Maakbare Mens vzw.