Dr. Dirk Lafaut ontvangt de  Prijs Lucien De Coninck 2022

Het Fonds Lucien De Coninck vzw wil beloftevolle onderzoekers in de mens- en levenswetenschappen ondersteunen die kwaliteitsvol onderzoek combineren met een vrijzinnig humanistisch engagement. Daartoe reikt ze haar tweejaarlijkse prijs uit. Dit jaar gaat de Prijs Lucien De Coninck (menswetenschappen) naar dr. Dirk Lafaut.

De uitreiking van de prijs vindt plaats op zondag 19 juni om 10u in het VC Geuzenhuis Gent.

Hoe krijgt menselijkheid vandaag vorm in de medische zorg? Deze vraag is de leidraad voor het wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk engagement van Dirk Lafaut.

De laureaat onderzoekt de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen zonder verblijfsvergunning en de complexe ethische dilemma’s die gezondheidswerkers daarbij dienen op te lossen.

De laureaat gebruikt daarbij een empirisch-ethische benadering om de brug te slaan tussen de wereld van cijfers, statistiek en objectiviteit en de wereld van waarden, normen en subjectiviteit. Deze benadering sluit mooi aan bij de filosofie van Lucien De Coninck, die stelt dat wetenschappelijk onderzoek ons helpt na te denken over complexe ethische problemen.

Ook het maatschappelijk en professioneel engagement van de laureaat leunt volgens de jury dicht aan bij dat van Lucien De Coninck.

Dirk Lafaut begon zijn carrière als humanitair arts en huisarts, maar stelde vast dat zijn doktersopleiding hem onvoldoende gewapend had om belangrijke ethische keuzes te maken. Wat doe je als een patiënt nood heeft aan een snelle medische interventie, maar die zorg niet beschikbaar is omdat je omwille van de verblijfsstatus van de patiënt eerst een complexe, tijdrovende procedure moet volgen?

Op zoek naar antwoorden op deze belangrijke vragen volgde hij de opleiding Wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). In 2014 behaalde hij er zijn master-diploma, gevolgd, in 2021, door een doctoraat op basis van het proefschrift: “The ethics of bordering healthcare: A study on healthcare access of undocumented migrants in Brussels (Belgium)”.

Vandaag combineert Dirk postdoctoraal onderzoek aan de VUB met klinisch werk als arts. Hij doceert ook het vak bio-ethiek aan de VUB als leerstoelhouder Hedendaags Humanisme. Daarnaast brengt hij de betekenis van het hedendaagse humanisme in de biomedische ethiek onder de aandacht bij zowel zorgverleners als een breder publiek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s