Profiel van de kandidaat

IN DE GEEST DIE LUCIEN DE CONINCK KENMERKTE

Wetenschappelijke ingesteldheid

geloof in de vooruitgang van de kennis over de wereld d.m.v. verantwoord wetenschappelijk onderzoek, geloof in de rol van de wetenschap m.b.t. de ondersteuning van waarden en ethische normen, geloof in de toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis voor de invulling van menselijke behoeften.

Monistisch-materialistische visie

fysico-chemische processen en psychische eigenschappen zijn twee aspecten van eenzelfde gebeurtenis. ‘Lichaam’ en ‘Geest’ zijn niet scheidbaar en alle psychische ervaringen hebben een materiële dimensie.

Biologisch-evolutionistische visie

de levende materie is op een natuurlijke wijze uit niet-levende materie ontstaan (biogenese) en alle levende organismen zijn met elkaar verbonden door biologische evolutie.

Vrijzinnig-humanistische visie

adogmatische, niet-finalistische levensbeschouwing en humanistische levenshouding, d.w.z. geloof in de mens als zingever en in de mogelijkheid zijn positieve eigenschappen (leergierigheid, liefde, sociale bewogenheid), door opvoeding te stimuleren.

Bescheidenheid

Waardering van het op verantwoord wetenschappelijk onderzoek gesteund onderwijs als cultuuroverdrager.

Streven naar de best mogelijke kwaliteit van het leven op individueel, gemeenschaps- en wereldniveau.

Sterk democratische, anti-autoritaire basishouding en sociale bewogenheid.

Verantwoordelijkheidszin

aandacht voor de gevolgen van menselijke acties (op individueel en gemeenschapsvlak evenals op het vlak van het milieu).

 

* Voor biologisch-gerichte kandidaten

waarderende belangstelling voor de levende materie. Deze is de expressie van een groot evolutieproces en heeft een inherent (niet intrinsiek) ontroerende component waarvan de mens met alle andere vormen van leven deel uitmaakt. Het motief voor de biologische studies is in die zin gebaseerd op meer dan de kennis en op meer dan esthetische attractie.

* Voor ethisch-gerichte kandidaten

een positief-menselijke instelling, beschouwing van de mens als een biologisch evolutieproduct, verbonden met de rest van de levende materie, nastreven van waarden op grond van verantwoord wetenschappelijk onderzoek, gekant zijn tegen argumenten die louter door gezag worden opgedrongen, geloof in de perfectibiliteit van de mens.

 

Met de formulering “in de geest van Lucien De Coninck” wil het Fonds aangeven dat de prijs meer is dan een erkenning van het wetenschappelijk werk van de kandidaat. Naast eminent bioloog was Lucien De Coninck een maatschappelijk bewogen vrijzinnig humanist. Daarom dienen de (wetenschappelijke) publicaties en/of activiteiten van de kandidaat te getuigen van enige relevantie voor dit aspect van de prijs.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s